vanadoo intermag

NOWA SIŁA
BIOSTYMULACJI

VANADOO® to innowacyjny i unikalny biostymulator roślin o podziemnych częśćiach użytkowych, który swoją skuteczność zawdzięcza molekule aVADIUM® - specjalnej, opantentowanej formie wanadu.

video poster
close

aVADIUM® to:

intermag avadium

WANAD (V) to pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych odkryty w 1801 roku. W układzie okresowym jest kolejnym pierwiastkiem po TYTANIE. Dzięki badaniom prowadzonym przez wielu naukowców na świecie, poznano właściwości i możliwości wykorzystania WANADU.

Związki wanadu naturalnie występują w ponad 60 minerałach, jednak pierwiastek ten jest mało mobilny w środowisku, co skutkuje utrudnioną dostępnością dla roślin.

VANADOO® to unikalny i wyjątkowy biostymulator, który pozytywnie wpływa na wielkość i jakość plonu organów spichrzowych. VANADOO® polecany jest do stosowania w uprawie roślin o podziemnych częściach użytkowych.

W wyniku prowadzonych przez firmę INTERMAG badań nad efektywnością działania związków wanadu opracowano aVADIUM® – innowacyjną i unikalną molekułę. aVADIUM® to biodostępny, organiczny związek wanadu. To dzięki aVADIUM® biostymulator VANADOO® jest skuteczny.

Unikalna molekuła aVADIUM® powstała dzięki zaawansowanej technologii, polegającej na połączeniu kompleksu organicznego z wanadem. To dzięki niej wanada jest efektywnie dostarczany roślinom.

Efektywność intermag vanadoo

VANADOO® to nowa siła biostymulacji:

odpornośc roslin
zwiększona tolerancja

Dolistna aplikacja VANADOO® zwiększa prawie 4-krotnie aktywność genu odpowiedzialnego za produkcję cukrów w liściach.

mniejsza podatność roślin na wnikanie patogenów
              chorobotwórczych

W częściach nadziemnych VANADOO® intensyfikuje ponad 3-krotnie aktywność genu stymulującego transport cukrów z liści do podziemnych części użytkowych roślin.

mniejsza podatność roślin na uszkodzenia mechaniczne

W korzeniach VANADOO® zwiększa ponad 2,5-krotnie aktywność genu odpowiedzialnego za magazynowanie cukrów w organach spichrzowych i podziemnych częściach użytkowych.

VANADOO® to:

odpornośc roslin

VANADOO® jest SKUTECZNY:

Wyniki przeprowadzonych doświadczeń potwierdzają skuteczność działania biostymulatora VANADOO®.

Susza, chłód

Wielkość plonu

+15%

większy plon buraka cukrowego – COBORU, 2019

+8%

większy plon buraka cukrowego – UP, 2019

+20%

większy plon korzeni selera – INTERMAG, 2019

+8%

większy plon korzeni selera – GW, 2020

+16%

większy plon marchwi – UP, 2019

+6%

większy plon marchwi – GW, 2020

+5%

większy plon marchwi – UR, 2020

+18%

większy plon buraka ćwikłowego – UR, 2019

+25%

większy plon buraka ćwikłowego – UP, 2020

+9%

większy plon ziemniaka – UP, 2019

Jakość plonu

Jakość plonu

17%

większy plon biologiczny cukru w korzeniach buraka cukrowego – UP, 2019

39%

większy plon technologiczny cukru w korzeniach buraka cukrowego – UP, 2019

17%

większa zawartość cukru oczyszczonego w korzeniach buraka cukrowego – UP, 2019

10%

więcej białka w korzeniu selera – IO, 2019

11%

więcej karotenu w marchwi – UP, 2019

4%

więcej cukru w marchwi – UP, 2019

8%

więcej skrobi w ziemniaku – UP, 2019

IO – Instytut Ogrodnictwa

UP – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

IUNG – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

COBORU – Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

GW – gospodarstwo wdrożeniowe

VANADOO® jest WYSPECJALIZOWANY:

VANADOO® polecany jest do stosowania w formie oprysków dolistnych w uprawie gatunków roślin o podziemnych częściach użytkowych (m.in. korzenie spichrzowe, bulwy).

* liczba zabiegów warunkowana jest kondycją roślin i panującymi warunkami uprawowymi

vanadoo uprawy

VANADOO® to WIĘKSZY ZYSK:

Porównanie średniego zysku na ha uprawy przykładowych gatunków roślin dzięki zastosowaniu
biostymulatora VANADOO® (średnia dawka 3 x 0,25 L/ha)*.

* na podstawie średnich cen skupu (GUS 2019)

ochrona plonu
ochrona plonu

KONTAKT

Jesteś zainteresowany kupnem VANADOO®?

Wybierz województwo, a następnie powiat a system wskaże handlowca z Twojego regionu.

Dane kontaktowe do osoby z powiatu:
Telefon:
Email: